Pioneering for You

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

 

“Wilo cauta instalator cu atitudine – Trade MKT”

Organizata de Societatea WILO Romania S.R.L.

(perioada: 01 Septembrie 2016 –15 Decembrie 2016)

 

 

Art.1.Organizatorul

 

1.1.    Organizatorul Campaniei promotionale cu premii “Wilo cauta instalator cu atitudine – Trade MKT” (denumita in continuare “Campania”) este WILO Romania S.R.L. cu sediul in Com. Chiajna, Soseaua de Centura nr. 1B, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1141/2007, avand CUI RO 11185370 si avand numar de operator de date personale 25447, denumita in continuare „Organizatorul”.

 

1.2.    Campania este organizata prin intermediul SC PGM FACILITATORS SRL, cu sediul social in Bucuresti, Strada Pajistei nr 30, etaj 6, ap 38 și punct de lucru în Bucuresti, Str Prof Dr Gh Marinescu 19, ap 8,  avand Cod Unic de inregistrare RO 35195002, numar de ordine la Registrul Comertului J40/13471/2015, denumita in cele ce urmeaza Agentia.

 

1.3.    In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si / sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator sau Agentie, in calitate de imputernicit.

 

1.4.    Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acesta Campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

 

1.5.    Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

 

Art.2. Durata si locul de desfasurare a Campaniei

 

2.1.    Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in magazinele participante mentionate în Anexa nr. 1 atasata la prezentul Regulament, denumite in continuare „Magazinele Participante”;

2.1.    Campania va incepe pe data de 01.09.2016 si va dura pana la data de 15.12.2016, in intervalul orar 09:00:00- 18:00:00.

 

 

Art.3. Regulamentul oficial al Campaniei

 

3.1.    Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 

(1)      in format electronic, prin accesarea website-urilor www.cautaminstalator.ro si www.wilo.ro,

 

(2)  in format tiparit, in mod gratuit, oricarui participant in incinta Magazinelor Participante,

 

(3)      in format tiparit, numai pentru consultare, la sediul Organizatorului,

 

(4)      in format tiparit, transmis oricarui solicitant, in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Agentiei, prof. Dr. Gh. Marinescu nr 19, ap 8, sector 5, Bucuresti.

 

3.2.        Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si / sau cu rol informativ. In caz de discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial de pe etichetele Produselor Participante / materialele de comunicare ale Campaniei si prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament Oficial

3.3.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-urile www.cautaminstalator.ro si www.wilo.ro

 

 

Art.4. Dreptul de participare

 

4.1.    Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie, numai persoanele fizice sau juridice („Participantii) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, sunt instalatori sau lucreaza/ presteaza servicii in domeniul instalatiilor.

 

4.2.    Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 

(1)      Angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acestuia;

 

(2)      angajatii Agentiei;

 

(3)      angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

        

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii / parinti, frati / surori), precum si sotii / sotiile acestora nu au dreptul de a participa la Campanie.

 

4.3.    Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

 

Art.5. Produsele participante

 

5.1.    Prin Produse Participante, se vor intelege toate pompele WILO, comercializate de catre Organizator pe piata din Romania,  care fac parte din urmatoarele 4 game:

 

(1)     Pompe de circulatie: Stratos, Stratos-D, -Z, -ZD, STRATOS ECO, STRATOS PICO, -PICO-Z, Atmos-PICO, YONOS PICO, -D, -STG, MAXO, -D, ECO-Z, -ECO-STG, TOP-STG/STGD, -D, Star-Z NOVA, TOP-Z, STAR-Z, -ZD, -STGStratos, Stratos-D, -Z, -ZD, STRATOS ECO, STRATOS PICO, -PICO-Z, Atmos-PICO, YONOS PICO, -D, -STG, MAXO, -D, ECO-Z, -ECO-STG, TOP-STG/STGD, -D, Star-Z NOVA, TOP-Z, STAR-Z, -ZD, -STG;

 

(2)     Pompe pentru ridicarea presiunii şi hidrofoare: MP, MC, WJ, FWJ, HWJ, HJet, HiMulti, HiPeri, TWI5, FBS, FMP, HMP, HMC, FMC;

 

(3)     Pompe submersibile: TWU, TWI;

 

(4)     Pompe submersibile pentru ape uzate/drenaj: TM/TMR/TMW, TS/TSW, TS, TP, TC, TMT/TMC, LP, LPC; DrainLift S, XS-F, -L; DrainLift WS; DrainLift Con, Plus, Box, TMP, KH, KS, VC, MTC, MTS, STS, RainSystem AF, RainCollector RWN, HiDrainLift, HiSewlift, Initial Drain; -Waste; -Peripheral, Initial Jet, HiMulti 3.

 

5.2.    Pompele WILO participante la Campanie sunt disponibile in limita stocului existent.

 

 

Art.6. Premiile Campaniei

 

6.1.    In cadrul Campaniei, vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art.7 de mai jos, urmatoarele premii:

 

(1)      141 de Premii mici - acordate prin tragere la sorti, la finalul Campaniei, conform tabelului de mai jos:

 

Nr crt

Item

Bucati

Pret unitar

(TVA inclus)

Total

(TVA inclus)

1

Trusa instalator TSIS

2

1.000 lei

2.000 lei

2

Camera inspectie Camscope

2

1.400 lei

2.800 lei

3

Fierastrau electric universal

8

950 lei

7.600 lei

4

Trusa PPR

23

170 lei

3.910 lei

5

Clesti suedezi

38

80 lei

3.040 lei

6

Dispozitiv pentru taiat multistrat

68

70 lei

4.760 lei

 

(2)          3 (trei) Premii mari - care constau intr-o promovare timp de o luna ca partener de incredere Wilo/ Recomandat de Wilo prin mijloacele existente de panotaj publicitar outdoor in localitatea de provenienta a castigatorului, in limita razei localitatii cat si in online prin realizare pagina Facebook si a unui set carti vizita, cu valoarea totala de 22,491 lei (toate taxele sunt suportate de Organizator), oferite prin tragere la sorti organizata la finalul Campaniei.

 

6.2.     Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 46,601 lei (toate taxele incluse).

6.3.     Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

 

 

Art.7. Mecanismul desfasurarii Campaniei

 

7.1.     Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

 

7.1.1.   Inscrierea pentru participarea la Campanie

 

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

(1)      Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Art.4 de mai sus;

 

(2)      Participantul se va inscrie la Campanie, exclusiv prin transmiterea urmatoarelor informatii:

 

·         Nume;

·         Prenume;

·         Codul unic de identificare al produsului;

·         Numar de telefon (din 10 caractere, de forma 07XXXXXXXX);

·         Bon fiscal/ factura fiscala de achizitie pentru minim un Produs Participant, din Magazinele Participante;

Si cu respectarea conditiilor solicitate, care sunt prevazute la Art.7.2. de mai jos;

 

(3)      Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei, asa cum este mentionata la Art. 7.2. din prezentul Regulament;

 

(4)      Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Telekom, Orange sau Vodafone.

 

7.1.2.   Participarea la tragerea la sorti

 

(1)     In cadrul tragerii la sorti, organizata la finalul Campaniei, intra Participantii care completeaza corect si complet talonul oferit de reprezentantii de vanzari din Magazinele Participante.

 

(2)  In cadrul acestei Campanii se va acorda Premiul Mare prin tragere la sorti, dintre toate taloanele valide, conform procedurii descrise in prezentul Regulament, la finalul Campaniei, care va avea loc in data de 15.01.2017.

 

(3)     Pentru fiecare premiu extras, se vor extrage cate 3 (trei) rezerve.

 

Un participant unic (identificat prin nume, prenume sau telefon) poate castiga cel mult un premiu, pe toata perioada desfasurarii Campaniei.

 

Premiile acordate prin tragere la sorti vor fi inmanate castigatorilor in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii castigurilor, prin curier privat.

 

7.2.      Modalitatea de inscriere in Campanie

 

7.2.1.   Inscrierea pentru participarea la Campanie

 

(1)     Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 01.09.2016 (ora 07:00:00) si pana la data de 15.12.2016 (ora 22:00:00).

 

(2)     Participantii pentru inscriere in campanie trebuie sa achizitioneze minim un Produs Participant, din Magazinele participante, pe perioada de desfasurare a Campaniei.

 

(3)     In momentul achizitiei, reprezentantul de vanzari din Magazinul Participant, ii va inmana un talon participant in aceasta Campanie;

 

(4)     Participantul trebuie sa completeze, corect si complet, talonul participant cu informatiile regasite si care sunt descrise la art. 7.1.1., punctul (2);

 

(5)     Dupa completare, Participantul trebuie sa introduca talonul participant in urna Campaniei, prezenta in Magazinul Participant, pentru a participa la tragerea la sorti in vederea castigarii unuia dintre premiile Campaniei;

 

(6)     Fiecare talon participant, completat corect si complet, reprezinta o sansa in plus pentru unul dintre premiile Campaniei;

 

(7)     Participantii la Campanie sunt responsabili de toate datele pe care le furnizeaza in momentul inscrierii in Campanie si se vor asigura ca sunt reale si corecte.

 

(8)    In cazul in care Participantii doresc sa se inscrie online acestia o pot face accesand site-ul www.cautaminstalator.ro si completand datele obligatorii, identice cu cele de pe talonul de concurs prezent in magazine

 

7.2.2.   Nu vor fi luate in considerare taloanele participante introduse in urna sau datele incomplete inregistrate pe site-ul wwww.cautaminstalator.ro si care prezinta urmatoarele caracteristici:

 

(1)      Daca Participantii indica in talonul de participare numere de bon fiscal/ factura fiscala care sunt fie eronate, incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;

 

(2)      Daca Participantii indica in talonul de participare numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila: Orange, Vodafone si Telekom;

 

(3)      Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/ sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

 

7.2.3.   Participantii trebuie sa pastreze bonul fiscal/ factura fiscala ce dovedeste achizitionarea unui produs participant, in original si lizibil, pana la data de 31.01.2017, pentru validarea castigatorilor si inmanarea premiilor.

 

            De asemenea, din bonul fiscal/ factura fiscala trebuie sa reiasa clar Produsul Participant achizitionat

 

7.3.      Desemnarea castigatorilor

 

7.3.1.   Desemnarea castigatorilor premiilor oferite in Campanie se realizeaza prin tragerea elecronica la sorti, la finalul Campaniei. Aceasta se va realiza in prezenta unui notar public, in conformitate cu prevedrile stipulate in art. 7.1.2.

 

7.3.2.   In cazul in care nici una dintre rezervele nominalizate nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

 

7.3.4.   Lista finala a castigatorilor Campaniei va fi afisata pe website-urile www.cautaminstalator.ro si www.wilo.ro pana la data de 31.01.2017, pe masura validarii castigatorilor.

 

7.3.5.   Organizatorul poate alege sa faca publica imaginea si vocea castigatorului marelui premiu, dar numai in baza unui acord scris al acestuia (Anexa 2 a prezentului Regulament). Acordarea premiului nu este conditionata de semnarea de catre castigator a acestui acord.

 

7.4.      Anuntarea si validarea castigatorilor

 

7.4.1.   Ulterior desemnarii castigatorilor, atat prentru premiile mici, cat si pentru castigatorii Premiilor Mari, Organizatorul va proceda la validarea castigului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

 

            Organizatorul poate solicita, in orice moment, oricarui Participant, furnizarea oricarui inscris in Campanie, a bonului/bonurilor fiscale si/ sau a facturii/ facturilor fiscale care sa ateste achizitia produselor participante conform regulamentului. Refuzul sau incapacitatea de a furniza oricare dintre bonurile fiscale/ facturile fiscale solicitate de Organizator, duce la invalidare.

 

            Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al unuia dintre premiile descrise la art. 6, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

(1)      Intrunirea tuturor conditiilor indicate conform prevederilor Art.4 al prezentului regulament;

 

(2)      Inscrierea in Campanie a fiecarui talon participant sa se realizeze numai prin modalitatea de inscriere prevazuta la Art.7.2. de mai sus;

 

(3)      Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art.7.1. de mai sus;

 

(4)      Participantul va asigura integritatea bonului fiscal/ facturii fiscale pe care este inscris numarul cu care a participat la Campanie, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea acestuia in orice mod va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

7.4.2.  Participantii care au fost declarati castigatori vor fi contactati telefonic in termen de 3 zile lucratoare de la data desemnarii lor ca si castigatori, la numarul de telefon mentionat pe talon. Acesta va fi contactat de maxim 3 ori, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 17:00. In cazul in care contactarea nu se poate realiza din motive independente de Organizator (numar incorect, gresit, nu raspunde) acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve (daca este cazul) in ordinea in care acestea au fost extrase.

 

            Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Campanie, in termen de maxim 3 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:

 

(1)      Telefonic: nume, prenume si adresa livrare premiu;

 

(2)      Prin email, la adresa de email indicata in momentul contactarii telefonice (in cazul in care castigatorul mentioneaza ca nu detine o adresa de email sau nu poate trimite documentele de validare pe mail, o va putea face prin transmiterea unui fax la numarul de fax indicat, de catre Organizator, in momentul apelului telefonic):

 

(a)      o poza a bonului fiscal/ facturii fiscale pe care este inscris numarul pe care l-a inscris in Campanie si care a fost extras la tragerea la sorti;

(b)      in poza sa se poata distinge liniile care sa ateste achizitia produselor participante in perioada campaniei promotionale;

(c)      copie dupa CI/ BI;

 

            Daca un Castigator nu va face dovada existentei bonului fiscal/ facturii fiscale pe care este inscris numarul pe care l-a inscris in Campanie si care a fost extras la tragerea la sorti sau a liniilor care sa ateste achizitia produselor participante in perioada Campaniei, in original, acestuia ii va fi invalidat castigul, nemaintraind in posesia premiului respectiv. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verificasi solicita bon fiscal/ factura fiscala ce atesta achizitia produselor participante la Campanie, la un moment dat.

 

7.4.3.   Validarea, respectiv invalidarea rezervelor se va face dupa criteriile mentionate in art.7.

 

7.4.4.   In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate pentru unul dintre premii nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

 

7.5.      Intrarea in posesia premiilor

 

7.5.1.  Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala  Organizatorului, in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data la care au fost validati drept castigatori. In momentul receptionarii premiilor, castigatorii vor semna un proces verbal de predare-primire.

 

            In cazul in care premiile nu pot fi livrate de catre curier, din motive independente de acesta sau de Organizator (de exemplu adresa de livrare gresita) acestea raman in posesia Organizatorului.

 

7.5.2.   Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

 

Art.8 –Taxe si impozite

 

8.1.   Agentia se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

Art 9– Limitarea raspunderii

 

9.1.    Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

 

9.2.    Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in nici un litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor castigate cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002.

 

9.3.    In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

 

9.4.    Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

(3)  Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat.

(4)  Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita

 

9.5.    Participantii accepta cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile prevazute in Regulamentul Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante acordarii premiilor (numele, prenumele, adresa de livrare a premiului).

 

9.6.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile acordate, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre Participantii desemnati castigatori.

 

Art.10 – Prelucrarea datelor personale

 

10.1.  Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a WILO Romania S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit), in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct, precum informarea persoanelor incluse in baza de date a WILO Romania S.R.L., prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/ sau mostre. WILO Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 31484 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/ 2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea nr. 677/ 2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai.

 

10.2.  Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata WILO Romania S.R.L., Com. Chiajna, Soseaua de Centura nr. 1B, jud. Ilfov va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, WILO Romania S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr.677/2001.

 

10.3.  Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

 

10.4.  Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:

 

(1)      Pentru participantii care acceseaza Campania completand corect si complet talonul participant cu urmatoarele date: nume, prenume si numar de telefon;

 

(2)      Castigatorii premiilor:  nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa din cartea de identitate.

 

10.5.  Participantilor la Campaniele sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/ 2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

 

(1)      Dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

 

(2)      dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

 

(3)      dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

 

(a)      dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(b)      dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(c)      realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

10.6.  La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Com. Chiajna, Soseaua de Centura nr. 1B, jud. Ilfov, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

10.7.  Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte toate prevederile Legiinr.677/2001, privind protectia  datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

 

10.8.  Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris, pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii nr.677/2001.

 

 

Art.11 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

 

11.1.  Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

 

11.2.  Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

11.3.  Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art.3.3 de mai sus.

 

 

Art.12 –Litigii

 

12.1.  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

 

12.2.  Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agentiei, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.

 

 

Art.13 –Alte Clauze

 

13.1.  Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

13.2.  Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

13.3.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

 

 

 

Organizator

WILO Romania S.R.L.

 

 

Prin

PGM Facilitators S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 Lista magazinelor participante la Campanie

 

Nr. crt

Oras

Nume Magazin

Adresa

1

ALBA IULIA

Amelis Instal

Blv. Ferdinand I, Nr. 66

2

ARAD

Vannoo & Sfetlana Srl (Instal Dex)

Arad, Str. Andrei Saguna, Nr 134

3

ARAD

Dennymona Mg Srl (Deninstal)

Arad, Str. Petru Rares, Nr. 73

4

ARAD

Dennymona Mg Srl (Deninstal)

Calea Timișoarei, Nr. 50a

5

ARAD

Yzabella & Andra Srl (Miza Instal)

Arad, Str. Andrei Saguna, Nr. 46

6

ARAD

Demav Therm (Tehno Sanitas)

Arad, Str Cocorilor, Nr 37

7

BACAU

Fast Distribution

Str Vadul Bistritei 2a

8

BAIA MARE

Comimpex Tara

Blv. Traian, Nr. 1

9

BAIA MARE

Onit & Co

Str. Republicii, Nr. 28/1

10

BAIA MARE

Technova Invest

Str. Traian, Nr. 7

11

BAIA MARE

Uniprest Instal

Blv. Bucuresti, Nr. 59

12

BEIUS

Technova Invest

Depozit: Str. Burgundia Mare, Nr.2, Jud. Bihor

13

BISTRITA

Rocris

Piata Morii, Nr. 56

14

BISTRITA

Ecomas Energosystem

Drumul Cetatii, Nr. 79

15

BISTRITA

Hydrosfer

Str. Garoafei, Nr. 2

16

BOTOSANI

Meridian

Str Maxim Gorki 11

17

BRASOV

Instal Carpatica

Str. Nucului, Nr. 28a

18

BRASOV

Uniprest Instal

Str. Feldioarei, Nr. 26

19

 

20

BRASOV

Instal Dac

Str. Nicolae Titulescu, Nr. 2

21

BRASOV

Ecoflam

Str. Carpatilor, Nr. 60

22

BUCURESTI

Calor

Strada Progresul 30-40 (Trafic Greu - Intre Str. 13 Septembrie Si Razoare)

23

BUCURESTI

Maricon Obor

Aleea Ziduri Mosi-Cimpul Mosilor, Sect 2

24

BUCURESTI

Maricon Mihai Bravu

Sos. Mihai Bravu Nr.25-27 , Sector 2

25

BUCURESTI

Maricon Chiristigii

Str. Chiristigiilor Nr.46, Sector 2

26

BUCURESTI

Maricon Alexandriei

Sos. Alexandriei Nr.20, Sector 5

27

BUCURESTI

Maricon Aerogarii

Bd. Aerogarii,Nr.9-11-13, Sector 1

28

BUCURESTI

Maricon Doraly

Jud. Ilfov , Comuna Afumati, Sos. Bucuresti-Urziceni, Nr.16, Pavilion P3 , Spatiu Expozitional St 630p3

29

BUCURESTI

Uniprest Instal

Sos. De Centura Nr. 80

30

BUCURESTI

Technova Invest

Depozit: Preciziei Nr. 3 Corp C1, Hala Nr. 2 Sector 6

31

BUCURESTI

Matrix Activity Group

Complex Doraly, Pavilion 6, Stand 199, Afumati

32

BUSTENI

Artsani

B-Dul Libertatii, Nr. 206, Jud. Prahova

33

BUZAU

Inola Trading

Soseaua Spataru 7

34

CAMPINA

Royal N

Bd. Carol I, Bl. 12 D, Parter

35

CAREI

Tibot Serv

Str. Avram Iancu, Nr. 6

36

CLUJ-NAPOCA

Technova Invest

Str. Berariei, Nr. 6

37

CLUJ-NAPOCA

Figaroserv

Aurel Vlaicu, Nr. 116

38

CLUJ-NAPOCA

Mag San

Bucuresti, Nr. 82

39

CLUJ-NAPOCA

Denver

Str. Campului 84-86

40

CONSTANTA

A&G Roterm

Str. Atelierelor, Nr.31

41

CONSTANTA

Top Heat Clima

Str. Baba Novac, Nr.36

42

CRAIOVA

Mltr Consulting Srl

Bd. Tineretului, Bl. 76b, Ap. 2 - Craiova, Romania

43

CRAIOVA

Technova Invest

Depozit: Str. Garlesti Nr. 121, Jud. Dolj

44

CRAIOVA

Uniprest Instal

Blv. Decebal, Nr. 85

45

DEVA

Technova Invest

Depozit Si Magazin: Str. Zarandului, Nr. 55, Jud. Hunedoara

46

DEVA

Uniprest Instal

Calea Zarandului, Nr. 75

47

FAGARAS

Gopro Infrastructure Srl

Str Tudor Vladimirescu Nr 79

48

FOCSANI

Conbeta

Str Bucegi 35

49

FOCSANI

Topstal

Calea Moldovei 3

50

IASI

Eliosterm

Str Podul De Piatra 5

51

IASI

Icg 1

Soseaua Arcu 8

52

IASI

Icg 2

Str Vasile Lupu 160

53

MEDIAS

Deocon

Str. Nisipului, Nr. 2

54

MIERCUREA CIUC

Termoplus Ind

Str. Marton Aron, Nr. 6

55

NASAUD

Axa Nc Comexim

Str. Granicerilor, Nr. 54

56

NAVODARI

Termo Top

Str. Nuferilor, Bl. A Tasaul

57

OLTENITA

Stoica Grup Instal

Bd. 22 Decembrie, Nr.76b

58

ORADEA

Technova Invest

Depozit: Str. I. Cantacuzino Nr. 6/A, Jud. Bihor

59

ORADEA

Tiger Amira

Str. Ovid Densusianu Nr. 82

60

ORADEA

Tiger Amira

Calea Clujului Nr. 202/A

61

PIATRA NEAMT

Amenavis

Str Petru Movila

62

PITESTI

Dsc Construct Instal 2003

Calea Bucuresti, Bl U2-U3, Parter

63

PITESTI

Proinstal Pipe

Sos. Nat. Bucuresti-Pitesti, Nr.72a, Stefanesti

64

PITESTI

Promo-Montinstal

Bd. Republicii, Bl. S9d, Parter

65

PLOIESTI

Artsani

Str. Gheorghe Doja, Nr.236

66

RAMNICU VALCEA

Damila

Str. Strandului Nr B26

67

SATU MARE

Wilocom Trading

Str. Lucian Blaga, Nr. 91

68

SATU MARE

Arcadia Trade

Str. Careiului C18

69

SATU MARE

Arcadia Trade

Str. Gara Ferastrau, Nr. 6

70

SATU MARE

Poszet

Str. Bujorului, Nr. 52

71

SATU MARE

Termo Srl

Str. Bujorului, Nr. 92

72

SATU MARE

Amd Group

Piata 25 Octombrie, Nr.13

73

 

74

SIBIU

Universal Construct Market

Str. Autogarii, Nr. 3

75

SIBIU

Media Ringer

Calea Dumbravii, Nr. 105

76

SIBIU

Technova Invest

Str. Turnisorului, Nr. 59

77

SIBIU

Uniprest Instal

Str. Henry Coanda, Corp B, Fn

78

SIMLEUL SILVANIEI

Universal Euro Build

Str. Gh. Lazar Bl. L2, Ap. 3

79

SLATINA

S.C. Instal Grup S.R.L.

Str. Unirii, Nr.2b, Bl. Fa15b, Et.P, Cp 230017 - Slatina, Romania

80

SLATIOARA

Grup Cominstal

Loc. Slatioara, Jud. Olt

81

SUCEAVA

Ecoterm Grup

Str Marasesti 44

82

SUCEAVA

Termohabitat

Str. Grigore Ureche, Nr. 7

83

TARGU MURES

Instaldi

Str. Calarasilor, Nr. 69

84

TIMISOARA

Technova Invest

Depozit: Divizia 9 Cavalerie, Nr. 64 Hala 5, Jud. Timis

85

TIMISOARA

Uniprest Instal

Str. Demetriade Aristide, Nr. 1/5

86

TIRGU NEAMT

Termoasist

Str Radu Teoharie

87

VATRA DORNEI

Coloana

Str. 22 Decembrie, Nr. 22

88

VATRA DORNEI

Ais Trading

Str. Republicii, Nr. 5

89

ZALAU

Universal Euro Build

Str. Tudor Vladimirescu

90

ZALAU

Universal Euro Build

Bd. Mihai Viteazu, Ferma 3, Hala 6

91

ZALAU

Inteldesign

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 81

92

ZALAU

Tecs Srl

Blv. Mihai Viteazu, Nr. 56, Bloc A25

 

 

 

 

 

ANEXA 2.   DECLARATIE - Acord de utilizare a propriei imagini

 

 

 

DECLARATIE

(Acord de utilizare a propriei imagini)

 

Intrucat, am participat la Campania promotionala ““Wilo cauta instalator cu atitudine – Trade MKT”, denumita in continuare “Campania”, indeplinind conditiile prevazute in Regulamentul Oficial al Campaniei, am fost desemnat castigator al Marelui Premiiu constand in: promovarea timp de o luna ca partener de incredere Wilo / Recomandat de Wilo prin mijloacele existente de panotaj publicitar outdoor in localitatea de provenienta …………………., in limita razei localitatii cat si in online prin realizare pagina Facebook si a unui set carti vizita, cu valoarea totala de 22,491 lei (toate taxele sunt suportate de Organizator) oferite in cadrul Campaniei.

 

Campania a fost organizata de catre WILO Romania S.R.L. cu sediul in Com. Chiajna, Soseaua de Centura nr. 1B, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1141/2007, avand CUI RO 11185370 si avand numar de operator de date personale 25447 si s-a desfasurat in perioada 01 septembrie 2016 – 15 decembrie 2016, pe intreg teritoriul Romaniei in magazinele participante mentionate in Anexa 1.

 

Subsemnatul/ a ……………………………………….. nascut (a) la data de ………….., in localitatea …………………. cu domiciliul in ……………….. strada ……………….., nr. …….., bl. …….., sc. ………, ap. ……., identificat cu B.I./ C.I. seria …… nr. ……...........,eliberat de ……………….. la data de ……………………, declar pe propria raspundere urmatoarele:

 

Am cunoscut in detaliu prevederile Regulamentului Oficial al Campaniei.

 

Premiul castigat mi-a fost atribuit integral si cu respectarea in totalitate a prevederilor cuprinse in Regulamentul Oficial al Campaniei.

 

Prin completarea prezentei DECLARATII sunt de acord in mod expres si neechivoc sa-mi fie folosite de catre WILO Romania S.R.L., fie direct fie prin intermediul unui tert, imaginea si vocea (dupa caz) si sa fie facute publice, prin orice mijloace de comunicare in cadrul oricaror materiale publicitare / de comunicare (materiale filmate – audiovizuale, audio, fotografice, print-uri etc.), precum si numele, prenumele, adresa de domiciliu, varsta si premiul castigat, fara nici o plata aferenta. Materiale realizate de catre WILO Romania S.R.L., vor fi utilizate de catre companie oricand pe teritoriul Romaniei, in vederea comunicarii lor catre public (televiziuni publice si/ sau private, locale si/ sau nationale, radio, presa scrisa, internet, outdoor – panotaj stradal si alte asemenea, materiale publicitare), fara ca pentru acestea sa am pretentii financiare ori de alta natura din partea WILO Romania S.R.L., ori din partea oricarui colaborator al WILO Romania S.R.L., implicat direct sau indirect in organizarea Campaniei.

Având in vedere ca toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Materialelor fotografice si audio-video, rezultat al Campaniei se nasc in patrimoniul WILO Romania S.R.L.,, sunt de acord ca acestea aparțin exclusiv si in totalitate WILO Romania S.R.L..

 

 

Semnez prezenta declaratie astazi, …………………………………, in doua exemplare originale.

 

 

 

 

Nume, prenume:

 

 

 

Semnatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII

 

“Wilo cauta instalator cu atitudine

Organizata de Societatea WILO Romania S.R.L.

(perioada: 01 Septembrie 2016 – 15 Decembrie 2016)

 

 

Art.1.Organizatorul

 

1.6.    Organizatorul Campaniei promotionale cu premii “Wilo cauta instalator cu atitudine” (denumita in continuare “Campania”) este WILO Romania S.R.L. cu sediul in Com. Chiajna, Soseaua de Centura nr. 1B, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1141/2007, avand CUI RO 11185370 si avand numar de operator de date personale 25447, denumita in continuare „Organizatorul”.

 

1.7.    Campania este organizata prin intermediul SC PGM FACILITATORS SRL, cu sediul social in Bucuresti, Strada Pajistei nr 30, etaj 6, ap 38 și punct de lucru în Bucuresti, Str Prof Dr Gh Marinescu 19, ap 8,  avand Cod Unic de inregistrare RO 35195002, numar de ordine la Registrul Comertului J40/13471/2015, denumita in cele ce urmeaza Agentia.

 

1.8.    In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si / sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator sau Agentie, in calitate de imputernicit.

 

1.9.    Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acesta Campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului.

 

1.10.  Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

 

Art.2. Durata si locul de desfasurare a Campaniei

 

2.2.  Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

2.3.    Campania va incepe pe data de 01.09.2016 si va dura pana la 15.12.2016, in intervalul orar 09:00:00- 18:00:00.

 

 

Art.3. Regulamentul oficial al Campaniei

 

3.4.    Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 

(5)      in format electronic, prin accesarea website-urilor www.cautaminstalator.ro si www.wilo.ro,

 

(6)      in format tiparit, numai pentru consultare, la sediul Organizatorului,

 

(7)      in format tiparit, transmis oricarui solicitant, in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Agentiei, prof. Dr. Gh. Marinescu nr 19, ap 8, sector 5, Bucuresti.

 

3.5.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si / sau cu rol informativ. In caz de discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial de pe etichetele Produselor Participante / materialele de comunicare ale Campaniei si prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

3.6.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-urile www.cautaminstalator.ro si www.wilo.ro

 

 

Art.4. Dreptul de participare

 

4.4.    Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie, numai persoanele fizice sau juridice („Participantii) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, sunt instalatori sau lucreaza/ presteaza servicii in domeniul instalatiilor.

 

4.5.    Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 

(4)      Angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acestuia;

 

(5)      angajatii Agentiei;

 

(6)      angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

        

Deasemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii / parinti, frati / surori), precum si sotii / sotiile acestora nu au dreptul de a participa la Campanie.

 

4.6.    Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

Art.5. Premiile Campaniei

 

5.1  In cadrul Campaniei, vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art.7 de mai jos,  urmatoarele premii:

 

(3)      Garantate: 30 de pachete a cate 100 carti de vizita, cu valoarea totala de 5.400 lei (toate taxele sunt suportate de Organizator), acordate primilor 10 (zece) participanti inscrisi in fiecare luna de Campanie.

 

(4)      Premii: acordate prin tragere la sorti, la finalul Campaniei, conform tabelului de mai jos:

 

Nr crt

Item

Bucati

Pret unitar

(TVA inclus)

Total

(TVA inclus)

1

Trusa instalator TSIS

1

1.000 lei

1.000 lei

2

Camera inspectie Camscope

1

1.400 lei

1.400 lei

3

Fierastrau electric universal

7

950 lei

6.650 lei

4

Trusa PPR

22

170 lei

3.740 lei

5

Clesti suedezi

37

80 lei

2.960 lei

6

Dispozitiv pentru taiat multistrat

67

70 lei

4.690 lei

 

 

5.2  Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 25.840 lei (toate taxele incluse).

5.3 Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

 

 

Art.6. Mecanismul desfasurarii Campaniei

 

6.1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

 

6.1.1.   Inscrierea pentru participarea la Campanie

 

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

(5)      Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Art.4 de mai sus;

 

(6)      Participantul se va inscrie la Campanie, exclusiv prin transmiterea urmatoarelor informatii:

 

·         Nume;

·         Prenume;

·         Adresa e-mail;

·         Numar de telefon (din 10 caractere, de forma 07XXXXXXXX);

·         Profesie

·         Loc de munca/ nume firma

 

si cu respectarea conditiilor solicitate, care sunt prevazute la Art.7.2. de mai jos;

 

(7)      Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei, asa cum este mentionata la Art. 6.2. din prezentul Regulament;

 

(8)      Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Telekom, Orange sau Vodafone.

 

6.1.2.   Participarea la tragerea la sorti

 

(4)     In cadrul tragerii la sorti, organizat la finalul Campaniei, intra Participantii care se inscriu in baza de date Wilo si respecta Art 4.1 al prezentului regulament;

 

(5)     In cadrul acestei Campanii se vor acorda premii prin tragere la sorti, dintre toate inscrierile valide, conform procedurii descrise in prezentul Regulament, la finalul Campaniei, si care va avea loc in data de 15.01.2017;

 

(6)  Pentru fiecare premiu extras se vor extrage cate 3 (trei) rezerve.

 

Un participant unic (identificat prin nume, prenume, adresa de e-mail si/ sau telefon) poate castiga cel mult un premiu, pe toata perioada desfasurarii Campaniei.

 

Premiile acordate prin tragere la sorti vor fi inmanate castigatorilor in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii castigurilor, prin curier privat.

 

 

6.2  Modalitatile de inscriere in Campanie

6.2.1.   Inscrierea pentru participarea la Campanie

 

(9)     Participantii se pot inscrie in Campanie oricand, incepand cu data de 01.09.2016 si pana la data de 15.12.2016, in intervalul orar 09:00:00- 18:00:00

 

(10)             Pentru inscrierea in campanie, Participantii trebuie sa sune la numerele de telefon 0749255828 sau la 021/207.00.21 (intre orele 9:00 – 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia zilelor de sarbatoare legala) unde vor comunica operatorului datele necesare inscrierii, asa cum sunt descrise la art. 7.1.1.

 

(11)             Persoanele care participa la Campanie sunt responsabile de toate datele pe care le furnizeaza in momentul inscrierii in concurs si se vor asigura ca sunt reale si corecte. In cazul in care Organizatorul va identifica mai multe conturi ca apartinand aceluiasi participant (prin orice modalitate), acesta isi rezerva dreptul de a-i exclude din Campanie toate participarile acestuia.

 

6.2.2.   Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

 

(4)      Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei;

 

(5)      Daca Participantii indica in timpul convorbirii telefonice numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila: Orange, Vodafone si Telekom;

 

(6)      Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/ sau echipamente electronice si / sau software de cat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

 

 

6.3.      Desemnarea castigatorilor

 

6.3.1.   Desemnarea castigatorilor de premii garantate se face pe loc, in momentul inscrierii in Campanie (numai daca transmite toate informatiile cerute telefonic, conform art. 7.1.1.), el fiind informat de catre operator de datele necesare si de detaliile livrarii premiului.

           

6.3.2.   Desemnarea castigatorilor premiilor, cu exceptia celor garantate, se realizeaza prin tragerea elecronica la sorti, la finalul Campaniei. Aceasta se va realiza in prezenta unui notar public, in conformitate cu prevederile stipulate in art. 7.1.2.

 

6.3.3.   In cazul in care nici una dintre rezervele nominalizate nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

 

6.3.4.   Lista finala a castigatorilor Campaniei va fi afisata pe website-urile www.cautaminstalator.ro si www.wilo.ro pana la data 31.01.2017, pe masura validarii castigatorilor.

 

 

6.4  Intrarea in posesia premiilor

 

6.4.1.  Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data la care au fost validati drept castigatori. In momentul receptionarii premiilor, castigatorii vor semna un proces verbal de predare-primire. In cazul in care premiile nu pot fi livrate de catre curier, din motive independente de acesta sau de Organizator (de exemplu adresa de livrare gresita) acestea raman in posesia Organizatorului.

 

6.4.2.  Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

 

 

Art.7 –Taxe si impozite

 

7.1.   Agentia se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

Art 8– Limitarea raspunderii

 

8.1.        Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

8.2.        Organizatorul Campaniei nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in nici un litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor castigate cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002.

8.3.        In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

8.4.        Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

(5)  Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat.

(6)  Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita

8.5  Participantii accepta cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile prevazute in Regulamentul Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante acordarii premiilor (numele, prenumele, adresa de livrare a premiului).

8.6    Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile acordate, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre Participantii desemnati castigatori.

 

Art.9Prelucrarea datelor personale

 

10.9.  Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a WILO Romania S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit), in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct, precum informarea persoanelor incluse in baza de date a WILO Romania S.R.L., prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/ sau mostre. WILO Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 31484 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/ 2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea nr. 677/ 2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai.

 

10.10.   Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata WILO Romania S.R.L., Com. Chiajna, Soseaua de Centura nr. 1B, jud. Ilfov va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, WILO Romania S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr.677/2001.

 

10.11.   Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.677/2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

 

10.12.   Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:

 

(3)      Pentru participantii care acceseaza Campania completand corect si complet talonul participant cu urmatoarele date: nume, prenume si numar de telefon;

 

(4)      Castigatorii premiilor:  nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa din cartea de identitate.

 

10.13.   Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/ 2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

 

(4)      Dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

 

(5)      dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

 

(6)      dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

 

(d)      dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(e)      dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(f)       realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

10.14.   La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Com. Chiajna, Soseaua de Centura nr. 1B, jud. Ilfov, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

10.15.   Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte toate prevederile Legiinr.677/2001, privind protectia  datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

 

10.16.   Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris, pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii nr.677/2001.

 

 

Art.10 – Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

 

11.4.  Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

 

11.5.  Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

11.6.  Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art.3.3 de mai sus.

 

 

Art.11 –Litigii

 

12.3.  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

 

12.4.  Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agentiei, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie.

 

 

Art.12 –Alte Clauze

 

13.4.  Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

13.5.  Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

13.6.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

 

Organizator

WILO Romania S.R.L.

 

 

Prin

PGM Facilitators S.R.L.

 

 

 

 

 

 Descarcă regulamentul campaniei în format PDF